Werkwijze

Gesprekken

Drie gesprekken met ouder(s) en kind zijn nodig als start. Het eerste gesprek met ouder(s) en kind vindt plaats met één van ons, waarna in onderling overleg wordt bepaald wie de verdere begeleiding op zich neemt. Het tweede gesprek is alleen met jullie kind en het derde gesprek is weer samen (ouder(s), kind en één van ons) en daarin worden conclusies en het (eventuele) plan van aanpak besproken. Onze aanpak is gebaseerd op de verschillende invalshoeken van waaruit we werken en ons intensieve werkoverleg.

Soms zijn drie gesprekken al voldoende voor ouders om hun kind te begrijpen en te helpen bij dat wat er niet goed gaat en is een vervolg niet nodig. Soms is verdere begeleiding wel gewenst.

Binnen onze manier van werken is er aandacht voor het scheidingsverhaal van beide ouders en daarnaast voor de volgende vragen:
*   Wat heeft je kind nodig om weer in balans te komen?
*   Wat vraagt dit van de onderlinge communicatie?
*   Welke overlevingsmechanismen zijn er? Overlevingsmechanismen zijn ooit nuttig geweest maar kunnen nu het onderling contact verstoren.
*   Is er systemisch nog een verklaring te vinden voor wat er speelt?

Tarief
Ons uurtarief is € 90, -.